Monday, October 22, 2018
Home > Hadithe > Tri lutje nuk kthehen mbrapa dhe për këtë nuk ka kurrfarë dyshimi:

Tri lutje nuk kthehen mbrapa dhe për këtë nuk ka kurrfarë dyshimi:

I Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ue selem – ka thënë:

💫Tri lutje nuk kthehen mbrapa dhe për këtë nuk ka kurrfarë dyshimi:

🔸1. Lutja e PRINDIT për fëmijën e tij

🔸2. Lutja e UDHËTARIT

🔸3. Lutja e Atij që i është bërë PADREJTËSI

[Shënon Tirmidhiu]

%d bloggers like this: