Tuesday, December 11, 2018
Home > Uncategorized > Thuaje shtate herë këtë lutje nese don që xheneti të bëj dua për ty.

Thuaje shtate herë këtë lutje nese don që xheneti të bëj dua për ty.

Ka thënë i derguari i Allahut, Muhamedi a.s. :

Ai që gjatë ditës thotë shtat herë:

ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNEH, UE E’UDHU BIKE MINEN-NAR.

“O Allahu im, kërkoj prej Teje xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjën Tënde nga zjarri”

Atëher Xheneti leviz dhe thotë: O Zot! bëje prej banorëve të mijë, ndërsa xhehenemi thot: O Zot! Mos e bjer kurr tek unë.

Hadithi transmetohët nga Buhariu(Allahu e meshiroft).

%d bloggers like this: