Monday, September 28, 2020
Home > Këshilla Islame > Si vijnë melekët tek ju ! (Mrekullia e All-llahut)

Si vijnë melekët tek ju ! (Mrekullia e All-llahut)

Ebu Hurejra – radijallahu anhu – tregon se Pejgamberi – alejhi selam – ka thënë:

“Melekët vijnë (tek ju) panderprerë, ditën dhe natën, dhe të gjithë mblidhen së bashku në kohën e faljes së agimit dhe të pasdites.Pastaj, ata që kanë ndenjur me ju gjithë natën, ngjiten tek Allahu i Cili i pyet ata edhe pse Ai e di përgjigjen që më parë, më mirë se ata):

“Si i latë robët e Mi?” Ata përgjigjen: ” Ata i lamë duke u falur dhe kur shkuam, përsëri i gjetëm po duke u falur.”

Buhariu

%d bloggers like this: