Tuesday, December 11, 2018
Home > Këshilla Islame > RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

1. Mos e urre askënd edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh.

2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë.

3. Jeto modest, sado që je i madh.

4. Beso se do të ndodhë e mira, sado që të jenë të mëdha problemet e tua dhe ki mendim të mirë për Allahun.

5. Jep shumë edhe nëse ti privohesh nga ajo.

6. Buzëqeshu edhe nëse në zemrën tënde rrjedhin pika gjaku.

7. Mos e ndërpre lutjen për vëllain tënd në mungesën e tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: