Tuesday, December 11, 2018
Home > Hadithe > Pse nuk dihet saktë Nata e Kadrit?

Pse nuk dihet saktë Nata e Kadrit?

Buharij#Besimi#Hadithi_49

Transmetohet nga Ubade ibn Samiti (Allahu qoftë i kënaqur me të‎‎) se Pejgamberi ﷺ doli të lajmëronte për natën e Kadrit, dhe papritmas dy prej muslimanëve zunë të fjalosen. Për pasojë, Pejgamberi ﷺ tha: “Dola për t’ju lajmëruar rreth natës së Kadrit, por për shkak se filani dhe filani po fjaloseshin, u tërhoq njoftimi për të. Shpresoj që kjo të jetë më e dobishme për ju. Tani, kërkojeni atë në natën e shtatë, të nëntë dhe të pestë (të dhjetëshes së fundit).”

%d bloggers like this: