Saturday, November 17, 2018
Home > Këshilla Islame > O TI NJERI

O TI NJERI

O TI NJERI

Brengat e tua.

Problemet e tua.

Nevojat e tua.

Sprovat e tua.

Pikëllimet e tua.

Mblidhi dhe tuboji dhe bëja një sexhde të gjatë Krijuesit tënd.

Dhe nxirri ato nga zemra e jote dhe drejtoji kah Zoti yt.

Përulu para Tij me ankesat e tua.

Përulu para Tij me lutjet e tua.

Në fund, mbështetju Allahut dhe dorëzoja çështjen tënde Allahut, Ai e di çdo gjë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: