Tuesday, November 20, 2018
Home > Uncategorized > Njerzit që do të hyjn në Xhenet pa dhënë llogari fare..

Njerzit që do të hyjn në Xhenet pa dhënë llogari fare..

“Shtatëdhjetë mijë persona nga ummeti im do të hyjnë në xhennet pa dhënë llogari”. Shokët e tij e pyetën: “Kush janë këta o profet I Zotit”? Profeti (a.s) u përgjigj: “Janë ata që kur sëmuren, nuk ankohen, janë ata që kur janë në hall, nuk kërkojnë nga të tjerët, janë ata që nuk janë pesimistë, por gjithmonë janë të qetë e optimistë dhe ata që gjithmonë i mbështeten Zotit”
Muhammedi ﷺ

%d bloggers like this: