Tuesday, November 20, 2018
Home > Këshilla Islame > Një vajzë e re bleu një iphone, kur babai i saj e pa atë, ai e pyeti???

Një vajzë e re bleu një iphone, kur babai i saj e pa atë, ai e pyeti???

Një vajzë e re bleu një iphone, kur babai i saj e pa atë, ai e pyeti???

– babai: ” cila ishte gjëja e parë që ke bërë kur e ke blerë?

– vajza: ” kam vënë një ngjitëse anti-gërvishtje në ekran dhe një mbulesë, ajo u përgjigj.

– babai: ” a të ka thënë dikush që ta bësh?” – vajza: “jo”

– babai: ” ju nuk mendoni se kjo është një fyerje për prodhuesit?”

– vajza, ” jo babi! Në fakt, ata madje rekomandojnë për të përdorur një mbulesë ”
– e ke mbuluar atë sepse ishte i lirë dhe i shëmtuar?”

” në fakt, e kam mbuluar sepse nuk dua të kem ndonjë dëm dhe të zvogëloj vlerën.”

– babai: ” kur e vendos mbrojtjen, ajo nuk e ka reduktuar bukurinë e iphone?”
– vajza: ” mendoj se do të jetë më mirë dhe ia vlen për mbrojtjen që i jep telefonin tim.”

Babai me dashuri shikonte vajzën e tij dhe tha, ” por nëse do të kisha kërkuar të mbulosh trupin tënd që është më i çmuar se iphone, a do ta pranosh menjëherë???
” ajo mbeti memece…..

Duke u veshur duke e ekspozuar trupin e saj e zvogëlon vlerën e saj dhe respektin për të.

Njerëzit gjithmonë do t’i kërkojnë të bëjnë përpjekje dhe të shohin poshtë, por një grua është e bukur nga nderi i saj, bujare dhe harmonike plot me hijeshi.

Duke e ekspozuar këtë është si një ëmbëlsirë, ose çokollatë që ne ofrojmë nga paketimin e saj.

Gratë janë shumë më shumë se një objekt apo një fabrikë sheqeri, por në sytë e njeriut në përgjithësi është për fat të keq një produkt i konsumit… të mbrojtur dhe të respektojë…

Allahu i Lartësuar thotë në Kuran:

33:59. O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le t’i vënë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. All-llahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues.

%d bloggers like this: