Wednesday, November 14, 2018
Home > Këshilla Islame > Një fjalë që vlen më shumë se cdo gjë në këtë botë

Një fjalë që vlen më shumë se cdo gjë në këtë botë

Një fjalë që vlen më shumë se cdo gjë në këtë

http://<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/eCceO9LXvBo” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

%d bloggers like this: