Wednesday, November 21, 2018
Home > Hadithe > Ndalimi i uljes mbi varr

Ndalimi i uljes mbi varr

 

Thote i derguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te:

“Sikur te ulet ndonjeri prej jush mbi nje gace (prush zjarri) dhe ti digjen rrobat derisa ti arrije ne lekuren e tij, eshte me mire per te se sa te ulet mbi varr “.

Transmeton imam Muslimi -Allahu e meshirofte-.

%d bloggers like this: