Tuesday, November 20, 2018
Home > Lajme > A lejohet festimi i Vitit të Ri në Islam?

A lejohet festimi i Vitit të Ri në Islam?

 

🎄 VITI I RI 🎊

✍ Shejh Islam ibn Tejmije ( Allahu e mëshiroftë ) thotë:

“Ndalesa nuk ka të bëjë vetëm me festat, por për gjithçka të cilën e madhërojnë, sa i përket kohës dhe vendit e të cilat nuk kanë bazë në fenë islame.

☄ Gjithashtu, në ndalesat e praktikimit të festës hyn edhe ajo që praktikohet në ditët para dhe pas saj e që ka lidhje me atë festë, apo ato vepra të cilat bëhen për shkak të veprave të tyre. Gjykimi i saj hyn në këtë gjykim, kështu që asgjë prej saj nuk duhet të veprohet.

☄ Disa njerëz ndalojnë që të futen risi në ditët e festave të tyre, siç është dita e enjte apo ditëlindja e Isait -alejhi selam (Viti i Ri) ndërsa familjes i thonë: ” Unë do t’ju përgatis (e njëjtë si kjo) këtë javë apo muajin tjetër.” Ajo që e çon në këtë veprim është ekzistimi i festës së tyre, por sikur mos të ishte ajo, ata nuk do të anonin drejt këtij veprimi. Kjo është njëra nga arsyet e përngjasimit.”

📚 | اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص ٣٧٢

📪 | Telegram.me/thirrja

%d bloggers like this: