Saturday, December 15, 2018
Home > Këshilla Islame > Kushë do që Allahu të jetë i butë me të,le të veproje kështu..

Kushë do që Allahu të jetë i butë me të,le të veproje kështu..

Ka thënë el-Imam ibnu Kajjim el-Xheuzijeh -rahimehullah-:

Kush tregohet i butë me robërit e Allahut, Allahu tregohet i Butë me të, ai që i mëshiron ata Ai e mëshiron atë, kush tregohet bamirës ndaj tyre Ai tregohet Bamirës ndaj tij, kush tregohet bujar ndaj tyre Ai tregohet Bujar ndaj tij, kush u bën dobi atyre Ai i bën dobi atij, kush ia fsheh të metat Ai ja fsheh atij.

Kush ja ndalon të mirat e Tij Ai ja ndalon atij të mirat e Tij, kush i trajton njerëzit me një mënyrë Allahu e trajton atë po me të njëjtën mënyrë në dynja dhe Botën Tjetër, Allahu sillet ndaj robit të Tij në varësi të asaj që robi sillet me krijesat e Tij.

📚 “الوابل الصيب” (ص 35)

Përktheu: Abdur-Rahman Mema

%d bloggers like this: