Tuesday, November 20, 2018
Home > Kur’an > Kush e lexon këtë sure çdo natë, Allahu e mbron nga dënimi i varrit!

Kush e lexon këtë sure çdo natë, Allahu e mbron nga dënimi i varrit!

Transmetohet nga Abdullah bin Mesudi radi-Allahu anhu se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:

“Kush e lexon Tebarekel-ledhij bijedihil mulk çdo natë, Allahu e mbron nga dënimi i varrit, për shkak të saj”.

Ajo është Surja “El-Mulk” (67)

Shpërndaje

%d bloggers like this: