Friday, October 23, 2020
Home > Hadithe > Kur sheh mirë,a mund ti bish mësysh?

Kur sheh mirë,a mund ti bish mësysh?

Kur sheh mirë,a mund ti bish mësysh?Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Nëse ndonjëri nga ju sheh diçka që i pëlqen te vëllai i tij ose në veten e tij ose në pasurinë që e posedon, le të bëjë lutje për begati, pasi marrja mësysh është hak”.

%d bloggers like this: