Saturday, November 17, 2018
Home > Këshilla Islame > Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve

Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve

Për sabërlinjt! Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë:

“Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu
thotë melekëve: A ia morrët shpirtin fëmijës të robit Tim? Ata thonë: Po.
Ai thotë: A ia morrët pemën e zemrës? Ata thonë: Po. Ai thotë: E çka tha robi im? Ata
thonë: Të falënderoi dhe tha: Se edhe ne do të vdesim e do të shkojmë tek Zoti!
Ai iu thotë: Ndërtoni për të një shtëpi në Xhennet dhe vënia emrin “Shtëpia e Lavdërimit!”
(Ahmedi, Tirmidhi).

%d bloggers like this: