Tuesday, November 20, 2018
Home > Këshilla Islame > Kjo është pema e Zekumit, e përmendur në Kuran

Kjo është pema e Zekumit, e përmendur në Kuran

Kjo është pema e Zekumit që rritet në pjesën veriore të gadishullit arabik dhe për këtë pemë Allahu i madhëruar thotë në Kuran:

“Pema e Zekkumit

do të jetë ushqim i gjynahqarit.

Si tunxh i shkrirë ajo do të vlojë në barkun e tij,

ashtu si vlon uji i nxehtë.” (Ed-Duhan: 43 – 46)

dhe:

“A është më e mirë kjo gjendje apo pema e zekumit?

Ne e kemi bërë atë si mundim për keqbërësit.Njëmend, kjo pemë del nga fundi i Zjarrit flakërues

dhe frutet e saj janë si kokat e djajve.

Me të vërtetë, ata do ta hanë këtë frut dhe me të do ta mbushin barkun.” (Es-Safat: 62 – 66)

Nga: http://www.xhamiambret.com/

%d bloggers like this: