Monday, December 17, 2018
Home > Këshilla Islame > Ja si ka qenë shtëpia e Profetit Muhammed

Ja si ka qenë shtëpia e Profetit Muhammed

Nuk ka fotografi reale të kohës, por bazuar në rrëfimet e tij, të shokëve të tij dhe njerëzve që kanë jetuar në të njëjtën periudhë me të, është ndërtuar edhe modeli i shtëpisë në të cilën ka jetuar Pejgamberi.

Gjëja e parë që të bie në sy sa po sheh pamjet është thjeshtësia dhe modestia e madhe në të cilën ka jetuar Pejgamberi Muhammed. Pejgamberi i fundit, Muhammedi, u lind ne Mekke, ditën e hënë më 20 prill 571, ndërsa vdiq në moshën 63 vjeçare më 8 qershor të vitit 632.

%d bloggers like this: