Tuesday, December 11, 2018
Home > Islami dhe Shkenca > Ja çfarë dhuronte Omer ibn Hatabi si lëmoshë

Ja çfarë dhuronte Omer ibn Hatabi si lëmoshë

Omer ibën Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, si lëmoshë e jepte sheqerin, ngase e donte atë tepër, dhe donte ta fiton dhuntinë e Allahut, ashtu siç e ceki Allahu: “Nuk keni për ta arritur përkushtimin e vërtetë, derisa të ndani (lëmoshë) nga ajo (pasuri) që e doni” Ali Imran 92.

%d bloggers like this: