Saturday, October 31, 2020
Home > Hadithe > Dy gjëra i urren i biri i Ademit.:

Dy gjëra i urren i biri i Ademit.:

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Dy gjëra i urren i biri i Ademit. E urren vdekjen, e vdekja është më e mirë për të se sa fitneja (sprovat e ndryshme) dhe e urren pakësimin e pasurisë, e pasuria e paktë ka llogari të paktë!”

%d bloggers like this: