Tuesday, November 20, 2018
Home > Këshilla Islame > DOBITË E LUTJES

DOBITË E LUTJES

DOBITË E LUTJES

Lutja është sebep për largimin e zemërimit të Allahut.

Lutja është sebep për zemërgjerësi.

Lutja është shkak për zbritjen e mëshirës së Allahut dhe largimin e fatkeqësive.

Lutja është sebep për largimin e brengave.

Lutja është sebep për lehtësimin e çështjeve.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: