Monday, August 3, 2020
Home > Hadithe > Dëgjoni këtë dua madhështore e cila është Duaja që i çau tri palë Errësirat!

Dëgjoni këtë dua madhështore e cila është Duaja që i çau tri palë Errësirat!

Dëgjoni këtë dua madhështore e cila është Duaja që i çau tri palë Errësirat!

Allahu nuk e refuzon duanë tënde nese e thua këtë:

Thotë Muhamedi S.A.V.S :

Pasha Atë që shpirti im është në duar të Tij, nuk bën dua muslimani (me këtë lutje), veç se Allahu i përgjigjet atij.

Poashtu thotë: “A dëshironi t’u njoftojë për një gjë? Kur të zbret ndonjë vështirësi tek ndonjëri prej jush, apo ndonjë fatëkeqësi e kësaj bote, le të lutet me këte, e lutja e tillë do t’i ndihmojë që t’i largojë ato. I Dërguari [sal-lallllahu alejhi ve sel-lem] tha: “Ajo është duaja (lutja) e Dhen-Nunit (të cilën e ka bërë në barkun e peshkut):

“LA ILAHE ILA ENTE, SUBHANEKE, INNI KUNTU MINEDH-

DHALIMIN”

(Nuk ka Zot pos teje. Ti je i pastër nuk ke të meta. Unë i bëra padrejtësi vetes sime).

Transmeton Tirmidhiu dhe Hakimi hadithi është sahih

Përgatiti: Fatmir Beka

%d bloggers like this: