Wednesday, November 14, 2018
Home > Këshilla Islame > Cila vepër më së tepërmi e afron robin te Allahu?

Cila vepër më së tepërmi e afron robin te Allahu?

Imam Shafiu, Allahu e mëshiroftë, u pyet: Cila vepër më së tepërmi e afron robin te Allahu? – Imam Shafiu filloi të qan dhe tha: Të shikon Allahu në zemrën tënde dhe të sheh se nga dynjaja dhe ahireti ti nuk dëshiron asgjë përveçse Allahun!

%d bloggers like this: