Saturday, November 17, 2018
Home > Këshilla Islame > Cila është puna më e mira e cila të ofron tek Allahu?

Cila është puna më e mira e cila të ofron tek Allahu?

Është pyetur Imam Shafiu (Allahu qoftë i kënaqur) me të:

“Cila është puna më e mira e cila të ofron tek Allahu?

Qau Imam Shafiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) pastaj tha :

Kur Allahu shikon në zemren tënde dhe të shohë se ti nuk dëshiron asgjë nga dunjaja dhe nga Ahireti vetëm se Allahun.”

: Allahu na e mundësoftë që të kemi një zemër të tillë

%d bloggers like this: