Tuesday, November 20, 2018
Home > Hadithe > Çfarë bënte i Dërguari i Allahut ne shtëpi?

Çfarë bënte i Dërguari i Allahut ne shtëpi?

Është pyetur Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se çfarë bënte i Dërguari i Allahut, në shtëpi? U përgjigj: Ishte gjithnjë në shërbim të familjes, ndërsa kur vinte koha e namazit dilte për tu falur”.

%d bloggers like this: