Friday, October 23, 2020
Home > Këshilla Islame > ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

ÇDO SËMUNDJE E KA EDHE ILAÇIN E VET

Më pyetën për ilaçin e dhembjes, u përgjigja durimi.

Më pyetën për ilaçin e dështimit, u përgjigja vazhdimësia.

Më pyetën për ilaçin e zilisë, u përgjigja injorimi.

Më pyetën për ilaçin e urrejtjes, u përgjigja dashuria.

Më pyetën për ilaçin e armiqësisë, u përgjigja bamirësia.

Më pyetën për ilaçin e shpifjes dhe përgojimit, u përgjigja heshtja.

Më pyetën për ilaçin e paditurisë, u përgjigja dituria.

Më pyetën për ilaçin e të keqes, u përgjigja morali.

Më pyetën për ilaçin e belave, u përgjigja falënderimi i Allahut.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

%d bloggers like this: