Home > Zekati

Zekati i Fitrit dhe rregullat e tij.

  * Zekati (lëmosha) i Fitrit në muajin e bekuar të ramazanit; është emërtuar si e tillë përshkak të mbarimit të ramazanit, është bashkangjitur ajo (lëmosha) me të (Fitrin) përshkak të bashkimit të diçkaje me shkakun e saj. * Argumenti për obligueshmërinë e saj është marrë nga libri i Allahut, Sunneti dhe

Read More