Home > Uncategorized

Dua – Lutje te ndryshme ne shqip.

Dua – Lutje O Zot i plotëfuqishëm i lutemi madhërisë sate që të na drejtosh e udhëzosh në të vërtetën në rrugën e drejtë dhe të shpëtimit,për n’derë të Kur’anit të pa konkurencë për n’derë të muajit të rahmetit,magfiretit,e shpetimit dhe për n’derë te dërguarit tënd Muham-med Mustafasë. Na fal neve o

Read More

Ejani për në Namaz

Namazi në Islam gëzon një pozitë të lartë dhe një rëndësi të veçantë, është si koka në lidhje me trupin. Pra siç nuk mund të paramendohet trupi pa kokë, ashtu nuk mund të paramendohet Islami pa namaz. – Mirësitë dhe dobitë e namazit: [1] Namazi është bërë obligim mbi shtatë qiejt pa

Read More