Home > Teuhid

KU MË DËRGOI XHELOZIA?!

KU MË DËRGOI XHELOZIA?! Një vajzë e cila jeton në harem në Mekë, rrëfen dhe thotë: Brenda haremit në Mekë, vërejta një plakë që falej, qante dhe i ngriste duart duke e lutur Allahun. Më herët nuk kisha parë dikë sikur kjo plakë. Prandaj, më lindi kureshtja që të shkoj, të ulem

Read More

Sa janë shtyllat e Islamit? (cilat)

  Pyetje: Sa janë shtyllat e Islamit? Përgjigje: Shtyllat e Islamit janë pesë: dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij; falja e namazit; dhënia e zekatit; agjërimi i ramazanit dhe kryerja e haxhit në shtëpinë e shenjtë të Allahut në Mekë. Pyetje: Cili

Read More