Home > Namazi

Vlera e faljes së pesë namazeve

Vlera e faljes së pesë namazevePërcillet nga Abdullah bin Mes’ud – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:“ Kur hyn koha e çdo namazi një thirrës i dërguar thërret: ‘ O bijtë e Ademit, ngrihuni dhe shuani atë që ndezët ndaj vetveteve tuaja! Ata ngrihen, marrin abdes dhe

Read More

Një gabim që bëjm në namaz

  Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve. Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Allahu azze ue xhel-le nuk e shikon namazin e atij njeriu që nuk

Read More