Home > Lutje

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Ruajtja nga lypja e të tjerëve Zubejri –Allahu qoftë i kënaqur me të- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Për çdokënd prej jush është më mirë që të marrë një litar, (të presë) dhe të sjellë një krah dru (nga pylli) në shtëpi dhe t’i shesë, e kështu Allahu t’ia ruajë

Read More

Merreni mburojën tuaj!

Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam një herë tha: “Merreni mburojën tuaj!’ Të pranishmit thanë: O i Dërguari i Allahut, prej armikut tonë? Tha: Jo, por mburojën nga Zjarri, thoni: Subhanallah (i lartësuar është Allahu), elhamdulilah (lavdërimet janë për Allahun), la ilahe il lallah (nuk ka të adhuruar tjetër më meritë përvec

Read More

A dëshiron t’i shlyesh mëkatet, të i shtosh shpërblimet dhe t’i ngritësh lartë shkallët tek Allahu?

A dëshiron t’i shlyesh mëkatet, të i shtosh shpërblimet dhe t’i ngritësh lartë shkallët tek Allahu?A dëshiron pasardhës të mirë, pasuri hallall dhe furnizim pa fund?A dëshiron rehati dhe qetësi të zemrës?A dëshiron shëndet në trup, dhe shpëtim nga s’mundjet?Atëherë… bëj shumë istigfare.Nuk ka dyshim se jemi të urdhëruar me

Read More