Home > Kur’an (Page 4)

Ajeti që e bëri Omerin të qaj dhe e mbylli atë një muaj në shtëpi ?!!!

Ibën Kethiri, rahimehullah, në tefsirin e ajetit Kur’anorë; { إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ~ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ} ” Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd pa tjetër da të ndodhë. Atë nuk ka kush që mund ta largojë.” ( Et Turë; 7 – 8 ). Thotë Ibën Kethiri; Një natë Omeri radijAllahu anhu doli

Read More