Home > Kur’an (Page 2)

Kjo është Sureja (dova)më katër vargje në Kur’an,por ka vlerën sa një e treta (1/3) e Kur’anit (mëso).

Kjo është sureja (dova) me katër vargje në Kur’an,por që ka vleren sa me një të tretën e Kurani (mëso). Është e radhitur në Kaptinen 112 të Kur’anit Famëlartë 1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD 2. ALL-LLAHUS-SAMED 3. LEM JELID WE LEM JULED 4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD (SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 1. Thuaj:

Read More

Me këto 2 sure Zoti i Madh të ruan nga cdo gjë e keqe njëkohësisht mund të shërohesh nga shumë sëmundje shpirtërore

Arabisht: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Transliterimi (duaja me shkronja latine): BISMIL-LAAHIR-RAȞMAANIR-RAȞIIM! ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIL FELEǨ. MIN SHER-RI MAA KHALEǨ. UE MIN SHER-RI GAASIǨIN IDHE UEǨAB. UE MIN SHER-RIN-NEF-FEETHEETI FIL ŬǨAD. UE MIN SHER-RI ȞAASIDIN

Read More

Kjo është sureja (dova) me katër vargje në Kur’an,por që ka vleren sa me një të tretën e Kurani (mëso)

Kjo është sureja (dova) me katër vargje në Kur’an,por që ka vleren sa me një të tretën e Kurani (mëso) Është e radhitur në Kaptinen 112 të Kur'anit Famëlartë 112. IHLAS   1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD 2. ALL-LLAHUS-SAMED 3. LEM JELID WE LEM JULED 4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD   (SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr

Read More

Mrekullitë numërore në Kuran

  Fjala “jetë”, në Kuran përmendet 145 herë dhe fjala “vdekje” 145 herë. Fjala “vepra të mira”, në Kuran përmendet 167 herë dhe fjala “vepra të këqija”, përmendet 167 herë. Fjala “dynja”, në Kuran përmendet 115 herë dhe fjala “Ahiret”, (bota e përtejme përmendet 115 herë. Fjala “engjëj”, në Kuran përmendet 88 herë dhe

Read More