Home > Kur’an

Kjo është Sureja (dova)më katër vargje në Kur’an,por ka vlerën sa një e treta (1/3) e Kur’anit (mëso).

Kjo është sureja (dova) me katër vargje në Kur’an,por që ka vleren sa me një të tretën e Kurani (mëso). Është e radhitur në Kaptinen 112 të Kur’anit Famëlartë 1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD 2. ALL-LLAHUS-SAMED 3. LEM JELID WE LEM JULED 4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD (SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 1. Thuaj:

Read More

Me këto 2 sure Zoti i Madh të ruan nga cdo gjë e keqe njëkohësisht mund të shërohesh nga shumë sëmundje shpirtërore

Arabisht: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Transliterimi (duaja me shkronja latine): BISMIL-LAAHIR-RAȞMAANIR-RAȞIIM! ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIL FELEǨ. MIN SHER-RI MAA KHALEǨ. UE MIN SHER-RI GAASIǨIN IDHE UEǨAB. UE MIN SHER-RIN-NEF-FEETHEETI FIL ŬǨAD. UE MIN SHER-RI ȞAASIDIN

Read More