Home > Këshilla Islame (Page 95)

PLUHURI I MËKATEVE

Një grua dhe burri i saj u shpërngulën në një shtëpi të re dhe përderisa hanin mëngjesin e ditës së parë, gruaja tha: -Burri im i shtrenjtë, rrobat e lara të fqinjës sonë nuk qenkan të pastra. Ajo përdorë detergjent të lirë, por, në qoftë se ajo do që rrobat t’i

Read More

REALITETI I ARDHMËRISË!!

Shejhu Ali Tantavi, Allahu e mëshiroftë, kur e përshkruan betejën e tij në mendjen e tij me çështjen e ardhmërisë, thotë: Mësova në shkollën fillore për hir të ardhmërisë, dhe pastaj më thanë, mëso në të mesmen për hir të ardhmërisë!! Pastaj më thanë, mëso në fakultet për hir të ardhmërisë! Pastaj më

Read More