Home > Këshilla Islame (Page 2)

Si të lirohemi nga zjarri?

Nga Enes bin Māliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë:“I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:“Atij që falet për Allahun me xhemat dyzetë ditë duke e arritur tekbīrin fillestar i shkruhen dy largime: largim nga zjarri dhe largim nga hipokrizia.”(Tirmidhiu, 2/7 nr. 241, Ebū Se’īd bin El-A’rābij

Read More