Home > Këshilla Islame

MOS U DORËZO!!

MOS U DORËZO!! Ka mundësi të biesh në gjynah pas gjynahut.. Pendohesh.. prapë biesh në gjynah.. pastaj pendohesh dhe prapë biesh në gjynah.. Derisa, mendon se më s’ka kthim.. Fillon ta përshkruash veten me të gjitha cilësitë.. I dobët.. i nënçmuar.. nuk do të ndryshoj.. nuk mundem.. Mjerë për ty nëse i dorëzohesh këtyre mendimeve! Ai, “Djalli

Read More