Home > Islami dhe Shkenca

Islami dhe matematika

Islami dhe matematika ================== Matematika është çështje e mendjes, por “matematicienti i mirë deri diku duhet të jetë edhe poet” Kështu thoshte matematikani gjerman Karl Weierstrass. Matematika ndryshe shkenca e numrave, ka një histori interesante në zhvillimin e sajë si shkencë. Allahu xh.sh në Kuran shpesh na tregon për numrat si tekun dhe

Read More

A e dini? Bubullima është zëri i njërit melek prej melekëve ashtu siç e argumenton këtë Suneti Profetik.

Hadithi që është transmetuar nga Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) tregon se bubullima është zëri i melekut, e jo siç mendojnë disa njerëz se bubullima vinë si pasojë e përplasjes së reve me njëra-tjetrën. Këto janë disa hadithe që tregojnë se bubullima është zëri i melekut. Është transmetuar hadith i vërtetë

Read More