Home > Haxhi

4 gjërat që duhet ti mësojë cdo musliman

Pyetje: Cilat janë katër gjërat që duhet t’i mësojmë? Përgjigje: 1- Dija: të njohim Allahun, të njohim të Dërguarin e Tij, të njohim fenë Islame me argumente nga Kurani dhe Suneti; 2- Zbatimi i kësaj dijeje; 3- Thirrja në këtë dije; 4- Durimi në vështirësi. Allahut i Lartësuar thotë: “(Betohem) për kohën.

Read More