Home > Hadithe

Thuaji këto lutje dhe më thuaj cka po ndjen realisht në zemrën tënde ! Jeta mund të ndryshojë përgjithmonë për të mirë me lejen e Zotit të Lartmadhëruar !

Zoti ynë, kërkoj strehim te Ti nga sprova dhe dënimi i zjarrit, nga sprova dhe dënimi i varrit, nga sherri i sprovës së pasurisë dhe sherri i sprovës së varfërisë. Zoti ynë, kërkoj strehim te Ti nga sherri i sprovës së Dexhxhallit. Zoti ynë, laje zemrën time me ujë të

Read More

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

  A ka ilaç shërimi për pleqërinë? Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.” E pyetën: “Cila është kjo sëmundje o i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Ajo është pleqëria.” Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë

Read More

Teksa profeti Muhammed a.s do falej, dikush vendosi t’i hedh një gur të madh por më pas ndodhi mrekullia.

Nga mrekullitë e profetit Muahmmed alejhi selam është edhe përkujdesi dhe mbrojtja e All-llahut të Madhëruar ndaj tij, si dhe largimi i tij nga çdo gjë, që do ta dëmtonte ose do t’i sillte dëm. Krijuesi i Gjithësisë thotë në Kur’anin famëlartë: ” All-llahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve (prej armiqve)

Read More