Tuesday, November 20, 2018
Home > Uncategorized > Burri kur i afrohet gruas së tij, duhet të thotë

Burri kur i afrohet gruas së tij, duhet të thotë

Çfarë duhet të thonë bashkëshortët gjatë marrëdhënieve intime?

– Burri kur i afrohet gruas së tij, duhet të thotë:

“Allahumme xhenibënash-shejtane ue xhenibbnish-shejtane mimma rezaktena – Allahu im, largoje shejtanin prej nesh dhe largoje shejtanin prej atij që do të niset.”

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Nëse Allahu e cakton që t’u lind fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë.”
->(E përmend Buhariu në Sahihun e tij IX/187.)<-

%d bloggers like this: