Monday, October 22, 2018
Home > Pyetje pergjigje > A lejohet ta vajtosh të vdekurin me zë të lartë dhe të godasësh fytyrën me pëllëmbë?

A lejohet ta vajtosh të vdekurin me zë të lartë dhe të godasësh fytyrën me pëllëmbë?

Cili është vendimi i Islamit për ato gra, të cilat në rast vdekjeje, vajtojnë me zë të lartë dhe godasin fytyrën me pëllëmbë?

Përgjigje: Goditja e fytyrës, grisja e rrobave dhe vajtimi me zë (të lartë) në raste vdekjesh janë të ndaluara, sepse Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Nuk është prej nesh kush i bie fytyrës, gris rrobat dhe thërret në diçka që i përket kohës së injorancës (para Islamit).” (Buhariu, Muslimi)

“Unë jam i distancuar nga ato gra, të cilat prej hidhërimit vajtojnë me zë të lartë, presin flokët, apo grisin rrobat e tyre.” (Buhariu dhe Muslimi)

“Katër gjëra në popullin tim i përkasin kohës së injorancës, prandaj nuk janë të lejuara: mburrja me prejardhjen e familjes, sharja e prejardhjes së dikujt, kërkimi i shiut prej yjeve dhe vajtimi i të vdekurit.” (Muslimi)

Për ato gra të cilat vajtojnë me zë të lartë, Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Nëse ajo grua që vajton (me zë të lartë) nuk pendohet para se të vdesë, ajo do të ringjalet Ditën e Kijametit e veshur me një fustan dhe këmishë prej katrani.” (Muslimi)

Muslimani duhet të bëjë durim në raste fatkeqësisht dhe të shpresojë tek shpërblimii Allahut. Allahu thotë: “Përgëzoji ata të cilët, kur u ndodh ndonjë fatkeqësi , bëjnë durim dhe thonë: “Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi.” (El Bekare: 155)

Në një ajet tjetër, Allahu i Lartësuar, thotë për të duruarit: “Atyre u takon bekimi dhe mëshira e Zotit tuaj e ata janë të udhëzuarit.”(El Bekare: 156)

U përgjigj Shejh Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!)

Libri “Pyetje dhe përgjigje mbi çështjen e gruas në Islam“

%d bloggers like this: