Home > 2018 > September

TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem... po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së bashku në Xhenet. Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu rregulloje dhomën tënde, e cila i përngjan bërllokut... po thuaj: A ke nevojë për ndihmë në rregullimin e

Read More