Home > 2018 > May

Kushë e thotë këtë lutja para së të flej,ai është i mbrojtur nga ç’do e keqe

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdíhim ve ma halfehum ve la juhítune bi shej`in min ‘ilmihi il-la bima sháe vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeúduhú hifdhuhuma ve huvel-’Alijjul-’Adhím.

Read More

Të keqen kthene me të mirë

Allahu i Lartesuar thote: “Të keqen ktheje me të mirë e atëherë armiku yt do të të bëhet menjëherë mik i ngushtë.” [Fusilet 34]. Muavija thoshte: “Ne kohen e injorances, takohesha me njerez që e tepronin duke me share, e une ua ktheja me butesi. Me vone shihja se si ktheheshin miq

Read More